cărți din părți

Aș putea scrie multe
Cărți din părți
De tine rămase prin
Mine să umplu

O bibliotecă de
Iubire dar nu
Stă de sălbatică uite
Cum își agită

Copertele în soare cum
Își ridică paginile a nemulțumire vrea
Biblioteca asta să
Te cunoască la fel

De mult ca mine