ființa imposibilă

respir fumul
singurătății din ceașca
spartă prin care curge
viața un cuier în

care se agață
doar mizeriile care
îmi plutesc prin
suflet sunt o

ființă imposibilă nu
știu cum de mi
se permite să
trăiesc darămite o

persoană minunată
ca tine să
iubesc