Pe front

La gura de vărsare a ceaiului
stau tranşee ce nu vor apuca să lupte
căci vor fi astupate cu alte tranşee

aici grenadele se transformă în fluturi
care pocnesc în tabăra de comandă
fără să producă victime

dar ce se întâmplă când inamicii se întâlnesc
şi se-amestecă soldaţii?
Iubire fără grad…