Desputrezire

sapă-mi groapa
și scoate-mă din ea
înlătură-mi viermii
și refă-mi țesuturile putrezite
despânzură-mă
și leagă-mi gâtul înapoi pe corp
astupă-mi găurile
din suflet și din trup
scutură pământul de pe mine
și fă-mă din nou
să miros a om