Nr. 2 bis

rahatul infertil al rătăcirilor mintale
miroase a ars şi a cenuşă
el nu mai înseamnă nimic în imaginaţia nimănui
devine o masă retrogradă
în care calcă oamenii grăbiţi
nu are culoare politică
deşi reprezentanţii poporului îl poartă
el defineşte omul
şi îi dă puterea cu care acesta supune animalele