Vino Vis

Vino Vină să-mi Vopsești
Viața cu tine exact
culoarea care lipsește din
mine Vino Voce să-mi
acoperi urechile cu frigul
pe care îl scoți din mine

Vino Vreme nouă și
eternă dă-mi lumina dintre
coaste-ți pun fotoliu să
stai bine Vino Vis în
realitate să

deVin Viu