aici luminile

Aici luminile
Sunt strâmbe ca
Gândurile stau în ziduri
De piele se aude jos
Glasul pierdut al
Inimii

Aici scaunele
Sunt joase te țin
Aproape de pământ de
Camera cu liniște
Eternă unde
Îmbrățișările ar

Trebui să vorbească
Aici singurătatea are
Meniu all inclusive mă
Cheamă câteva ore
De moarte până zâmbetul

Tău mă va trezi