timpul nostru caută loc

fumul parcului
aruncă pietre în iad
se spală în apa broaștelor

e ora la care gândurile dau din aripi
se ciocnesc de suflete
ricoșează din arbori

e rău când nu se întâlnesc idei
mai rău dacă nu ar exista deloc
leagăne pentru creier

din cea mai lucidă smoală
se nasc pasiuni neverosimile
care nu încetează

bine te-am regăsit parcule
bine v-am regăsit sentimente
tu unde ești iubire?