Vis – detaliu tehnic

lasă-ți visele să umble pe mine de-a bușilea
îmbracă-mă cu răsuflarea ta
aprinde-mi sufletul de dor
stinge-mi sângele în palme
îți așterni în capul meu ușor
tavan din tâmple, pat din frunte
deschide-ți ferestrele-buze
urcă-mi-te-n pod
am să-ți transfer cuvinte
pe firele lungi de păr